Tuesday, March 26, 2019

Báo Đấu Thầu: Gang thép Thái Nguyên bất ngờ đặt mục tiêu lãi 90 tỷ năm 2019

Công ty CP Gang thép Thái Nguyên (TISCO) đã công bố kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019. Theo đó, Công ty đặt mục tiêu tổng doanh thu theo báo cáo riêng đạt 14.219 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 90 tỷ đồng.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Tài chính, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đấu Thầu, nguồn bài: http://baodauthau.vn/doanh-nghiep/gang-thep-thai-nguyen-bat-ngo-dat-muc-tieu-lai-90-ty-nam-2019-93916.html

Ảnh minh họa: Internet

Con số này là khá bất ngờ khi năm 2018, TISCO chỉ báo lãi trước thuế 36,4 tỷ đồng. Bên cạnh đó, tình hình tài chính của TISCO vẫn cho thấy sự khó khăn do mất cân đối tài chính. Cụ thể, tổng nợ phải trả ngắn hạn vẫn lớn hơn tổng tài sản ngắn hạn tới 800 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, HĐQT TISCO đã đề nghị đại hội đồng cổ đông tạm thời chưa phân phối lợi nhuận năm 2018 do những khó khăn trong việc vay vốn để sản xuất kinh doanh, mất cân đối về nguồn vốn.

Hoàng Việt

Tìm kiếm:✨

  • TISCO, Gang thép, Cổ đông, Cân đối, Lợi nhuận, Thái Nguyên, Doanh thu, Nguồn vốn, Hội đồng quản trị, Thuế, Kinh doanh, Phân phối, Internet, Minh họa, Sản xuất, Công bố, Luyện gang, Sản xuất kinh doanh