Thursday, March 28, 2019

Báo NĐ&ĐS: Thái Nguyên: 'Lùm xùm' về quy trình bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo của Chủ tịch UBND thị xã Phổ Yên

Theo thông tin phản ánh, ông Bùi Văn Lương được bầu làm Chủ tịch UBND thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên chỉ sau một thời gian ngắn làm việc trong cơ quan nhà nước. Đáng nói, thời điểm được bổ nhiệm, các chức danh lãnh đạo ông Bùi Văn Lương còn 'khuyết' chứng chỉ Quản lí Nhà nước, Cao cấp lí luận Chính trị và chưa phải là chuyên viên chính…

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Lao động - Việc làm, được chúng tôi tổng hợp từ báo NĐ&ĐS, nguồn bài: http://baonhandao.vn/ban-doc/thai-nguyen-lum-xum-ve-quy-trinh-bo-nhiem-cac-chuc-danh-lanh-dao-cua-chu-tich-ubnd-thi-xa-pho-yen-19976

“Quan lộ thần tốc”

Thời gian qua, Báo điện tử Nhân đạo và Đời sống nhận được nhiều thông tin phản ánh liên quan đến quy trình bổ nhiệm “thần tốc” của Chủ tịch UBND Thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Theo phản ánh, ông Bùi Văn Lương từ một giám đốc doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, chỉ vỏn vẹn hơn 01 năm đã được kinh qua nhiều vị trí lãnh đạo trong các cơ quan nhà nước và được “leo” lên vị trí mà đáng lý phải mất đến nhiều năm công tác để chứng minh năng lực. Bên cạnh đó, việc bầu ông Bùi Văn Lương giữ vị trí Chủ tịch UBND thị xã Phổ Yên còn bị phản ánh có nhiều dấu hiệu sai quy định, khi tại thời điểm bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo ông Lương còn “khuyết” chứng chỉ Quản lý Nhà nước, Cao cấp lý luận Chính trị và chưa phải là chuyên viên chính…

Dư luận băn khoăn về quy trình bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo của Chủ tịch UBND thị xã Phổ Yên.

Theo đó, ngày 13/5/2011, UBND tỉnh Thái Nguyên nhận được công văn số 599/SNV-CCVC của Sở Nội vụ về việc đề nghị tuyển dụng viên chức đối với ông Bùi Văn Lương (khi đó ông Lương đang là Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng cơ sở hạ tầng Thái Nguyên) về công tác và giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Ngày 18/05/2011, UBND tỉnh Thái Nguyên có công văn số 733/ UBND-NC về việc tiếp nhận ông Bùi Văn Lương về công tác tại Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn Thái Nguyên.

Ngày 28/3/2012, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Quyết định số 568/QĐ-UBND quyết định điều động và bổ nhiệm ông Bùi Văn Lương, sinh ngày 02/9/1976, Phó Giám đốc Trung tâm Nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên (thời hạn bổ nhiệm 05 năm, kể từ ngày 01/4/2012).

Tuy nhiên, sau khi được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên chưa được bao lâu, ngày 26/7/2012 (khoảng 03 tháng sau) UBND tỉnh Thái Nguyên lại tiếp tục ban hành quyết định số 1618/QĐ-UBND quyết định điều động ông Bùi Văn Lương, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên đến công tác tại UBND huyện Phổ Yên để đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Phổ Yên, nhiệm kỳ 2011-2016, kể từ ngày 01/8/2012.

Đến ngày 06/07/2016, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành quyết định số 1686/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu ông Bùi Văn Lương, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Phổ Yên, nhiệm kỳ 2011-2016, giữ chức vụ Chủ tịch UBND thị xã Phổ Yên, nhiệm kỳ 2016-2021.

Bổ nhiệm có đúng quy trình?

Để rộng đường dư luận, xác minh những thông tin bạn đọc phản ánh về những dấu hiệu sai quy định trong quá trình bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo tại các cơ quan nhà nước đối với ông Bùi Văn Lương – Chủ tịch UBND thị xã Phổ Yên, phóng viên Báo điện tử Nhân đạo và Đời sống đã liên hệ làm việc với Tỉnh ủy Thái Nguyên, UBND tỉnh Thái Nguyên và một số cơ quan chức năng của tỉnh Thái Nguyên.

Sau gần một tháng liên hệ đặt lịch làm việc, ngày 22/3/2019 phóng viên Báo điện tử Nhân đạo và Đời sống nhận được Công văn trả lời số 445/SNV-CCVC của Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên đề ngày 20/3/2019.

Theo đó, nội dung công văn trả lời của Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên cung cấp thông tin trả lời về quá trình bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo đối với ông Bùi Văn Lương, từ khi được UBND tỉnh Thái Nguyên tiếp nhận để đảm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đến khi được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND thị xã Phổ Yên, nhiệm kỳ 2016-2021 đều trùng khớp với các mốc thời gian ông Lương được bầu đảm nhiệm các chức danh lãnh đạo theo như phản ánh.

Công văn của Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên nêu: “Việc tuyển dụng và bổ nhiệm ông Bùi Văn Lương giữ các chức vụ lãnh đạo được thực hiện theo đúng quy định, quy trình về công tác cán bộ”.

Ông Bùi Văn Lương có đầy đủ các văn bằng, chứng chỉ theo quy định:

Được cấp bằng Cao cấp lý luận Chính trị - Hành chính khóa học 2011-2013 (được cử đi học lớp Cao cấp lý luận Chính trị - Hành chính khóa học 2011-2013 sau khi được tiếp nhận để đảm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, được cấp bằng sau khi được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên).

Được bổ nhiệm ngạch chuyên viên chính từ ngày 01/01/2017 tại Quyết định số 2035/QĐ-UBND ngày 05/7/2017 của UBND tỉnh Thái Nguyên (sau thời điểm ông Bùi Văn Lương được bổ nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND huyện Phổ Yên, nhiệm kỳ 2011-2016 và Chủ tịch UBND thị xã Phổ Yên, nhiệm kỳ 2016-2021).

Về phản ánh việc ông Bùi Văn Lương – Chủ tịch UBND thị xã Phổ Yên được bổ nhiệm các chức danh lãnh đạo (giai đoạn 2011-2016) khi chưa phải là chuyên viên chính, công văn của Sở Nội vụ Thái Nguyên đã viện dẫn ra Quyết định số 2214/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ.

Cụ thể: “ông Bùi Văn Lương được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên khi chưa phải là Chuyên viên chính: việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ và tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý (phó giám đốc sở và tương đương trở lên) không quy định tiêu chuẩn phải là chuyên viên chính, hiện nay Bộ Nội vụ đã ra Quyết định số 2214/QĐ-BNV ngày 19/9/2018 sửa đổi Quyết định số 2029/QĐ-BNV ngày 31/12/2015, do vậy vị trí Phó giám đốc Sở chỉ quy định từ chuyên viên trở lên” (?!)

Báo điện tử Nhân đạo và Đời sống sẽ tiếp tục thông tin.

Sơn Hà – Hải Linh

Tìm kiếm:✨

  • UBND thị xã Phổ Yên, Bùi Văn Lương, UBND tỉnh Thái Nguyên, Bộ nội vụ, Bổ nhiệm, Tuyển dụng, Thái Nguyên, Sở Nội vụ Thái Nguyên, Quan lộ thần tốc, Phổ Yên, Viên chức, Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn, Tỉnh ủy Thái Nguyên, Ban hành, Ủy ban nhân dân, Lý luận, Đảm nhiệm, Công văn, Phản ánh, Nhiệm kỳ, Phó giám đốc, Thường vụ tỉnh ủy, Tư vấn xây dựng, Nguồn nước, Văn bằng