Thursday, March 28, 2019

Báo Nhân Dân: Địa điểm Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng được xếp hạng Di tích Quốc gia

Ngày 28-3, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện ký Quyết định xếp hạng di tích quốc gia đối với Di tích lịch sử Địa điểm Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng (năm 1949) tại xã Tân Thái, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Nhân Dân, nguồn bài: http://nhandan.com.vn/vanhoa/di-san/item/39660002-dia-diem-truong-day-lam-bao-huynh-thuc-khang-duoc-xep-hang-di-tich-quoc-gia.html

Ảnh tư liệu: Hội Nhà báo Việt Nam.

Theo Quyết định số 1182/QĐ-BVHTTDL ngày 28-3-2019, di tích lịch sử Địa điểm Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng (năm 1949) được xếp hạng di tích quốc gia về di sản văn hóa. Theo đó, UBND các cấp nơi có di tích được xếp hạng, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Cách đây 70 năm, vào ngày 4-4-1949, tại địa danh vừa được xếp hạng di tích quốc gia, đã diễn ra một sự kiện quan trọng do Tổng bộ Việt Minh tổ chức. Đó là khai giảng lớp đầu tiên gồm 42 học viên của Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng. Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, đặt tên và chỉ thị cho Tổng bộ Việt Minh tổ chức thực hiện.

Với di tích mới được xếp hạng, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên hiện có năm di tích quốc gia là nơi thành lập các cơ quan báo chí, gồm: Hội Nhà báo Việt Nam, Báo Nhân Dân, Báo Quân đội nhân dân, Báo Văn nghệ cứu quốc và Trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng.

NGUYÊN MINH

Tìm kiếm:✨

  • Huyện Đại Từ, Tân Thái, Huỳnh thúc kháng, Hội nhà báo việt nam, Nguyễn Ngọc Thiện, Di tích, Khai giảng, Thái Nguyên, Báo Quân đội nhân dân, Di sản, Tổng bộ việt minh, Học viên, Báo chí, Bộ trưởng, Nguyên Minh, Du lịch, Ủy ban nhân dân, Quyền hạn, Văn hóa, Thành lập, Quốc gia