Wednesday, August 7, 2019

Báo Đấu Thầu: Liên danh Danameco - Trần Lê trúng thầu dự án PPP thiết bị y tế tại Thái Nguyên

Bệnh viện trung ương Thái Nguyên (bên mời thầu) vừa công bố Liên danh Tổng công ty CP Y tế Danameco - Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Trần Lê (Liên danh Danameco - Trần Lê) được chọn trúng thầu Dự án Lựa chọn nhà thầu xã hội hóa thiết bị y tế kỹ thuật cao tại khoa chẩn đoán hình ảnh năm 2019 bằng nguồn vốn liên doanh liên kết.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Đấu Thầu, nguồn bài: http://baodauthau.vn/doanh-nghiep/lien-danh-danameco-tran-le-trung-thau-du-an-ppp-thiet-bi-y-te-tai-thai-nguyen-105447.html

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Bên mời thầu cho biết, đây là dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng O&M (kinh doanh - quản lý). Nhà nước không tham gia góp vốn đầu tư Dự án. Tổng chi phí thực hiện Dự án là 48,5 tỷ đồng, gồm 2 hợp phần. Trong đó, hợp phần 1 là đầu tư máy chụp cắt lớp vi tính 128 lát và máy chụp XQ vú kỹ thuật số. Hợp phần 2 là đầu tư hệ thống SPECT hai đầu thu. Thời gian thực hiện hợp đồng hợp phần 1 là 9 năm và thời gian thực hiện hợp phần 2 là 8 năm.

Khánh Ngọc

Tìm kiếm:✨

  • SPECT, O&M, Trần Lê, Hợp phần, Mời thầu, Liên danh, Thiết bị y tế, PPP, Trúng thầu, Chẩn đoán hình ảnh, Thái Nguyên, Vú, Chụp ct, Liên doanh, Xã hội hóa