Tuesday, August 13, 2019

Báo Chính Phủ: Xử lý kiến nghị của bà Vũ Thị Kiều Oanh

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chỉ đạo Thanh tra Chính phủ xử lý đơn phản ánh, kiến nghị của bà Vũ Thị Kiều Oanh liên quan đến dự án Thái Hưng Eco City (tỉnh Thái Nguyên).

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Chính Phủ, nguồn bài: http://baochinhphu.vn/chi-dao-quyet-dinh-cua-chinh-phu-thu-tuong-chinh-phu/xu-ly-kien-nghi-cua-ba-vu-thi-kieu-oanh/372826.vgp

Cụ thể, Phó Thủ tướng đã giao Thanh tra Chính phủ bổ sung nội dung thanh tra, xử lý các nội dung đơn phản ánh, kiến nghị của bà Vũ Thị Kiều Oanh về việc thu hồi đất của Công ty cổ phần luyện cán thép Gia Sàng cho Công ty cổ phần thương mại Thái Hưng thuê để sử dụng vào mục đích xây dựng nhà máy luyện cán thép nhưng sau đó chuyển đổi mục đích sử dụng đất để xây dựng Dự án khu tổ hợp thương mại dịch vụ, trường học và nhà ở Giang Sàng (Thái Hưng Eco City) tại phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên trong quá trình thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng tại tỉnh Thái Nguyên; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trong quý IV năm 2019.

Phương Nhi

Tìm kiếm:✨

  • Vũ Thị Kiều Oanh, Thái Hưng Eco City, Gia Sàng, Thái Nguyên (thành phố), Phó thủ tướng thường trực, Thanh tra chính phủ, Trương Hòa Bình, Thái Nguyên, Quý IV, Luyện, Kiến nghị, Phó thủ tướng, Thép, Nhà máy, Năm 2019, Đầu tư xây dựng, Thanh tra, Tổ hợp, Đất đai, Chuyển đổi