Wednesday, August 14, 2019

Báo ĐTCK: Dự án Thái Hưng Eco City vào 'tầm ngắm' của Thanh tra Chính Phủ

Trong khi Báo Đầu tư Bất động sản đang có loạt bài phản ánh những 'khuất tất' về việc chuyển mục đích sử dụng khu đất xây dựng nhà máy thép sang Khu đô thị Thái Hưng Eco City. Vừa qua, Chính phủ đã bổ sung dự án này vào diện thanh tra.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo ĐTCK, nguồn bài: https://bds.tinnhanhchungkhoan.vn/bat-dong-san/du-an-thai-hung-eco-city-vao-tam-ngam-cua-thanh-tra-chinh-phu-218065.html

Bổ sung Dự án Thái Hưng Eco City và Thanh tra Chính phủ

Cụ thể, theo Văn bản số: 7143/VPCP-V.I, ngày 12/8/2019 gửi Thanh tra Chính phủ và UBND tỉnh Thái Nguyên của Văn phòng Chính phủ về việc truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình về dự án nêu trên.

Xét Báo cáo của UBND tỉnh Thái Nguyên tại văn bản số 17/BC-UBND ngày 30/1/2019 về kết quả kiểm tra, giải quyết các nội dung đơn phản ánh, kiến nghị của bà Vũ Kiểu Oanh về một số nội dung liên quan đến việc xây dựng Dự án khu tổng hợp thương mại dịch vụ, trường học và nhà ở Giang Sàng, Thái Hưng Eco City.

Hiện tại dự án đang được thi công hoàn thiện

Đồng thời, ý kiến của Bộ Xây dựng tại Văn bản số: 365/BXD-TTr ngày 28/2/2019, Thanh tra Chính phủ tại Văn bản số: 347/TTCP-C.I ngày 18/3/2019, Bộ Tư pháp tại Văn bản số:688/BTP-TTr ngày 04/03/2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số: 3474/BTNMT-TTr ngày 19/7/2019. Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình có ý kiến như sau:

Thanh tra Chính phủ bổ sung nội dung thanh tra, xử lý các nội dung đơn phản ánh, kiến nghị của bà Vũ Kiều Oanh về việc thu hồi đất của Công ty cổ phần Luyện cán thép Gia Sàng cho Công ty cổ phần thương mại Thái Hưng thuê để sử dụng vào mục đích xây dựng nhà máy luyện cán thép nhưng sau đó chuyển đổi mục đích sử dụng đất để xây dựng Dự án khu tổng hợp thương mại dịch vụ, trường học và nhà ở Gia Sàng (Thái Hưng Eco City) tại phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên trong quá trình thanh tra công tác quản lý, sử sụng đất đai, đầu tư xây dựng tại tỉnh Thái Nguyên; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trong Quý IV/222019.

Nhất Nam

Tìm kiếm:✨

  • Thái Hưng Eco City, Giang Sàng, Gia Sàng, UBND tỉnh Thái Nguyên, Nhà máy thép, Thanh tra chính phủ, Khuất tất, Thái Nguyên (thành phố), Tầm ngắm, Phó thủ tướng thường trực, Trương Hòa Bình, Thái Nguyên, Luyện, Khu đất, Bộ tư pháp, Thép, Truyền đạt, Bộ xây dựng, Thanh tra, Văn phòng chính phủ