Tuesday, August 6, 2019

Báo Thanh Tra: Thái Nguyên: Yêu cầu công dân chấm dứt nội dung tố cáo sai

Đó là kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên đối với nội dung công dân tố cáo (TC) ông Lê Thanh Tuyết, nguyên Chủ tịch UBND huyện Phổ Yên (nay là UBND thị xã Phổ Yên) liên quan tới quá trình thu hồi đất, thực hiện Dự án Quốc lộ 3 mới Hà Nội - Thái Nguyên, huyện Phổ Yên.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Thanh Tra, nguồn bài: http://thanhtra.com.vn/thanh-tra/ket-luan/thai-nguyen-yeu-cau-cong-dan-cham-dut-noi-dung-to-cao-sai_t114c1002n152289

Theo đơn TC của công dân, trong quá trình thực hiện Dự án Quốc lộ 3 mới Hà Nội - Thái Nguyên, UBND huyện Phổ Yên đã thu hồi tổng diện tích 308,3m2 đất trồng lúa của ông Hà Văn Quyển tại tờ bản đồ địa chính hiện trạng phục vụ giải phóng mặt bằng (GPMB) tại các thửa số 1053, 1056, 1057. Công dân cho rằng, thửa 1053 đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) với diện tích 140m2 (so với diện tích được đền bù là 127,5m2 thì còn thiếu 12,5m2), do đó đề nghị xác định lại diện tích thửa 1053 để bồi thường cho gia đình công dân theo diện tích được cấp GCNQSDĐ.

Đề nghị của công dân sau đó đã được UBND thị xã Phổ Yên giải thích, tổ chức đối thoại nhiều lần nhưng công dân không đồng ý, không ký biên bản làm việc. Đồng thời, công dân TC ông Lê Thanh Tuyết, nguyên Chủ tịch UBND huyện Phổ Yên vi phạm pháp luật đất đai trong việc thu hồi đất nêu trên và tham nhũng hàng trăm triệu đồng do bồi thường thiếu diện tích.

Sau khi xem xét nội dung TC, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên nhận thấy: Bản đồ thửa đất được UBND xã Hồng Tiện và Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phổ Yên ký xác nhận hiện trạng SDĐ vào ngày 18/10/2007 và được Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt ngày 18/10/2007. Khi đo đạc thực tế theo quy định, thửa 1053 có diện tích là 127.5m2 (giảm 12,5m2) so với GCNQSDĐ số 319/QSDD đã cấp cho ông Quyển.

Từ căn cứ trên, việc TC ông Lê Thanh Tuyết, nguyên Chủ tịch UBND huyện Phổ Yên vi phạm pháp luật đất đai trong việc thu hồi thiếu đất của ông và tham nhũng hàng trăm triệu đồng do bồi thường thiếu diện tích là TC sai.

Theo Kết luận của tỉnh Thái Nguyên, công dân đã không bàn giao đất nông nghiệp tại thửa 1053 và 1056 để thực hiện dự án, mặc dù UBND huyện Phổ Yên đã nhiều lần vận động, thuyết phục, tổ chức đối thoại và trả lời ý kiến của công dân. Vì vậy, ông Lê Thanh Tuyết đã ký Quyết định số 8952/QĐ-UBND ngày 5/8/2011 về việc cưỡng chế để thực hiện quyết định thu hồi đất đối với hộ ông Hà Văn Quyển.

Đến ngày 23/8/2011, UBND huyện Phổ Yên đã thực hiện việc cưỡng chế để san lấp mặt bằng đối với hộ dân nói trên theo quy định tại Khoản 3 Điều 39 Luật Đất đai năm 2003. Việc UBND huyện Phổ Yên tổ chức cưỡng chế thu hồi đất là đúng quy định của pháp luật. Vì vậy, việc TC ông Lê Thanh Tuyết ban hành Quyết định số 8952/QĐ-UBND trái pháp luật là TC sai.

Từ những kết quả trên, UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu công dân chấm dứt việc TC nêu trên.

PV

Tìm kiếm:✨

  • Lê Thanh Tuyết, UBND thị xã Phổ Yên, Môi trường tỉnh Thái Nguyên, SDĐ, UBND tỉnh Thái Nguyên, Quốc lộ 3, Phổ Yên, Thái Nguyên, Cưỡng chế, Sổ đỏ, Tố cáo, Công dân, Hiện trạng, Giao đất, Giải phóng mặt bằng