Thursday, August 15, 2019

Báo Tiền Phong: Chủ tịch tỉnh Thái Nguyên nói gì vụ 'rao ngọc, bán đá'

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Vũ Hồng Bắc có văn bản yêu cầu Chủ tịch UBND thị xã Phổ Yên khẩn trương rà soát lại các thủ tục về đầu tư của dự án 'Đường nội thị kết nối đường Z131 thị trấn Ba Hàng'

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Quản lý - Quy hoạch, được chúng tôi tổng hợp từ báo Tiền Phong, nguồn bài: https://www.tienphong.vn/ban-doc/chu-tich-tinh-thai-nguyen-noi-gi-vu-rao-ngoc-ban-da-1452938.tpo

Đường nội thị kết nối đường Z131 thị trấn Ba Hàng đã hoàn thành đưa vào sử dụng hơn 3 năm nhưng nhà đầu tư vẫn chưa nhận được đất đối ứng

Báo Tiền Phong số ra ngày 8/7 có bài “Nhà đầu tư khốn khổ vì chính quyền “rao ngọc, bán đá”” phản ánh, Cty cổ phần dịch vụ XNK Anh Thu (Cty Anh Thu) đầu tư dự án “Đường nội thị kết nối đường Z131 thị trấn Ba Hàng” tại thị xã Phổ Yên (Thái Nguyên) theo hình thức BT (đổi đất lấy hạ tầng - PV). Đường hoàn thành, bàn giao hơn 3 năm nay nhưng nhà đầu tư chưa được thanh toán đất đối ứng theo cam kết, phương án, vị trí đất liên tục bị thay đổi.

Sau khi báo đăng, ngày 25/7, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Vũ Hồng Bắc có văn bản yêu cầu Chủ tịch UBND thị xã Phổ Yên khẩn trương rà soát lại các thủ tục về đầu tư của dự án, các văn bản chỉ đạo, chấp thuận có liên quan; từ đó đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh hoặc hủy bỏ các văn bản, quyết định không còn phù hợp với hợp đồng dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Chủ tịch UBND thị xã Phổ Yên khẩn trương phối hợp với Cty Anh Thu rà soát lại các nội dung của hợp đồng BT đã ký, ký kết phụ lục điều chỉnh hợp đồng đảm bảo phù hợp với các nội dung điều chỉnh của dự án được phê duyệt và các nội dung chấp thuận của UBND tỉnh liên quan đến dự án tại thời điểm hiện hành.

Về vị trí đất đối ứng cho dự án, UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu UBND TX Phổ Yên chủ động rà soát lại trình tự, thủ tục về quy hoạch đối với khu vực cánh đồng cạnh trường tiểu học Ba Hàng và khu vực cánh đồng cạnh Trung tâm Y tế (cũ) thuộc thị xã Phổ Yên đảm bảo phù hợp về quy mô, tương ứng về giá trị và tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu Cty Anh Thu chủ động phối hợp với UBND TX Phổ Yên và các sở, ngành, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện; giao Giám đốc Sở KH&ĐT chủ động hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Đức Anh

Tìm kiếm:✨

  • UBND thị xã Phổ Yên, Ba Hàng, Nội thị, UBND tỉnh Thái Nguyên, Phổ Yên, Đối ứng, Của dự án, Chủ tịch tỉnh, Thái Nguyên, Ngọc, Rao, Cánh đồng, Phụ lục, Khốn khổ, Trung tâm y tế, Khẩn trương, Hiện hành, Chấp thuận, Trình tự, Hủy bỏ