Sunday, October 20, 2019

Báo BVPL: Ngân hàng Phát triển Việt Nam có tân Chủ tịch HĐQT

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định điều động, bổ nhiệm ông Lương Hải Sinh, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Mua bán nợ Việt Nam trực thuộc Bộ Tài chính giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB).

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Tài chính, được chúng tôi tổng hợp từ báo BVPL, nguồn bài: https://baovephapluat.vn/kiem-sat-24h/nhan-su-moi/ngan-hang-phat-trien-viet-nam-co-tan-chu-tich-hdqt-77307.html

Ông Lương Hải Sinh giữ ghế Chủ tịch Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Cụ thể, tại Quyết định số 1399/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Lương Hải Sinh, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mua bán nợ Việt Nam trực thuộc Bộ Tài chính, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Ông Lương Hải Sinh sinh ngày 1/1/1975 tại Thái Nguyên, có trình độ thạc sỹ kinh tế quốc tế - Đại học Ngoại thương Hà Nội, thạc sỹ quốc tế - Đại học Sunderland (Anh).

Ông Lương Hải Sinh được bổ nhiệm làm Thành viên Hội đồng Thành viên, Tổng giám đốc DATC vào tháng 6/2016.

Trước đó, ông Lương Hải Sinh từng giữ chức Phó tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC); thành viên Hội đồng Quản trị – Tổng giám đốc Công ty Tài chính cổ phần Điện lực.

PV

Tìm kiếm:✨

  • Lương Hải Sinh, DATC, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Đại học Sunderland, Quyết định số 1399/QĐ-TTg, VAMC, Giữ ghế, Đh ngoại thương hà nội, Kinh tế quốc tế, Hội đồng quản trị, Thạc sĩ, Điều động, Bộ tài chính, Nợ, Bổ nhiệm, Tổng giám đốc, Trực thuộc, Hội đồng, Thái Nguyên, Hữu hạn