Monday, October 21, 2019

Báo Infonet: Tân Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Phát triển Việt Nam Lương Hải Sinh

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 1399/QĐ-TTg điều động, bổ nhiệm ông Lương Hải Sinh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Phát triển Việt Nam.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Tài chính, được chúng tôi tổng hợp từ báo Infonet, nguồn bài: https://infonet.vn/tan-chu-tich-hoi-dong-quan-tri-ngan-hang-phat-trien-viet-nam-luong-hai-sinh-post317445.info

Tân Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Phát triển Việt Nam Lương Hải Sinh

Ông Lương Hải Sinh sinh ngày 1/1/1975 tại Thái Nguyên, có trình độ thạc sỹ kinh tế quốc tế - Đại học Ngoại thương Hà Nội, thạc sỹ quốc tế - Đại học Sunderland (Anh).

Trước khi bổ nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng quản trị NH Phát triển Việt Nam, ông Lương Hải Sinh giữ trọng trách Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mua bán nợ Việt Nam trực thuộc Bộ Tài chính.

Ông Sinh được bổ nhiệm làm Thành viên, Tổng Giám đốc Cty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mua bán nợ Việt Nam vào tháng 6/2016.

Trước đó, ông Lương Hải Sinh từng giữ chức Phó tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC); thành viên Hội đồng Quản trị – Tổng giám đốc Công ty Tài chính cổ phần Điện lực.

N. Huyền

Tìm kiếm:✨

  • Lương Hải Sinh, Quyết định số 1399/QĐ-TTg, NH Phát triển Việt Nam, Đại học Sunderland, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, VAMC, Hữu hạn, Đh ngoại thương hà nội, Kinh tế quốc tế, Hội đồng quản trị, Giữ chức vụ, Thạc sĩ, Điều động, Bổ nhiệm, Trọng trách, Thái Nguyên, Tổng giám đốc, Nợ, Mua bán, Bộ tài chính