Monday, October 28, 2019

Báo Thời Đại: Ông Nguyễn Doãn Kình tái đắc cử Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Lào tỉnh Thái Nguyên khóa III

250 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 13 nghìn hội viên trong toàn tỉnh đã về dự Đại hội Đại biểu lần thứ III Hội hữu nghị Việt - Lào tỉnh Thái Nguyên.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Thời Đại, nguồn bài: https://thoidai.com.vn/ong-nguyen-doan-kinh-tai-dac-cu-chu-tich-hoi-huu-nghi-viet-lao-tinh-thai-nguyen-khoa-iii-91061.html

Ông Vũ Hồng Bắc (thứ 4 từ phải vào), Phó Bí Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên chúc mừng lãnh đạo Hội nhiệm kỳ mới 2019-2024. Ảnh: Trần Nguyên

Mới đây, Hội hữu nghị Việt - Lào tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Đại hội Đại biểu lần thứ III, nhiệm kỳ 2019-2024. 250 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 13 nghìn hội viên trong toàn tỉnh đã về dự Đại hội.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành khóa mới với 41 thành viên; ông Nguyễn Doãn Kình tiếp tục tham gia giữ chức Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam- Lào tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2019-2024.

Thời gian qua, Hội hữu nghị Việt - Lào tỉnh Thái Nguyên đã trở thành đầu mối tập hợp cán bộ và nhân dân trong tỉnh tham gia các hoạt động hữu nghị nhân dân Việt - Lào, là "cầu nối" về quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Thái Nguyên và Lào, hình thành mô hình đối ngoại nhân dân, góp phần tích cực thúc đẩy hoạt động đối ngoại của tỉnh. Thông qua hoạt động hữu nghị đã có nhiều chương trình hợp tác về kinh tế và giáo dục-đào tạo.

Từ năm 2010, đã có hơn 20 lượt các doanh nghiệp của Thái Nguyên sang đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, dịch vụ - du lịch, phát triển kinh tế trên đất nước Lào. Tại tỉnh Thái Nguyên, hàng năm các trường tiếp nhận trên 300 lưu học sinh Lào tham gia học tập và nghiên cứu tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh...

Về tổ chức Hội cũng đã được củng cố và thu hút ngày càng đông hội viên. Nếu như khi mới thành lập Hội, toàn tỉnh chỉ có gần 1.000 hội viên thì nay đã tăng lên trên 130.000 hội viên, sinh hoạt tại 76 chi hội thuộc 5 đơn vị huyện, thành phố, thị xã và 19 thành viên tập thể....

Trao tặng Kỷ niệm chương, Bằng khen, Giấy khen cho các tập thể, tổ chức thành viên và các cá nhân của Hội hữu nghị Việt Nam-Lào tỉnh Thái Nguyên vì đã có những đóng góp tích cực trong nhiệm kỳ 2014-2019. Ảnh: Thu Hằng

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu chung của nhiệm kỳ 2019 - 2024, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Nguyên đã đề ra các nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước về mối quan hệ đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, vận động hội viên, nhân dân tham gia các hoạt động hữu nghị nhân dân Việt - Lào, thúc đẩy hợp tác, đầu tư kinh tế-xã hội, y tế và giáo dục-đào tạo giữa Thái Nguyên với một số tỉnh của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào...

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Vũ Hồng Bắc ghi nhận, biểu dương những kết quả của Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Nguyên đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Để tiếp tục hoạt động hiệu quả thời gian tới, đồng chí đề nghị Hội tổ chức nhiều hoạt động phong phú, sáng tạo hơn.

Nhân dịp này, đại diện lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Lào đã trao tặng Kỷ niệm chương, Bằng khen, Giấy khen cho các tập thể, tổ chức thành viên và các cá nhân của Hội hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh Thái Nguyên vì đã có những đóng góp tích cực trong nhiệm kỳ 2014-2019.

Tìm kiếm:✨

  • Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào, Hội hữu nghị, Kỷ niệm chương, Thái Nguyên, Hữu nghị, III, Giấy khen, Lưu học sinh, Quan hệ hợp tác, Hội viên, Lào, Cầu nối, Đại hội đại biểu, Bằng khen, Đối ngoại, Chi hội, Đường lối, Nguyễn Doãn Kình, Nhiệm kỳ, Kết cấu hạ tầng