Sunday, October 13, 2019

Báo TNMT: Cảnh báo lũ quét và sạt lở đất trên khu vực tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ

Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia hiện nay, trên khu vực tỉnh Thái Nguyên và Tuyên Quang đang có mưa to đến rất to. Cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất có khả năng xảy ra trên khu vực các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang và Phú Thọ.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Môi trường - Khí hậu, được chúng tôi tổng hợp từ báo TNMT, nguồn bài: http://baotainguyenmoitruong.vn/moi-truong/canh-bao-lu-quet-va-sat-lo-dat-tren-khu-vuc-tinh-thai-nguyen-tuyen-quang-phu-tho-1275121.html

Ảnh minh họa

Cụ thể hiện nay (13/10/2019), trên khu vực các tỉnh là Thái Nguyên và Tuyên Quang đang có mưa to đến rất to. Theo số liệu thống kê của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia lượng mưa trong 2 giờ vừa qua (23 giờ ngày 12/10 đến 1 giờ ngày 13/10) tại Điềm Mặc (Thái Nguyên) 85,2 mm, Thanh Định (Thái Nguyên) 79,4 mm, Hồ Núi Cốc (Thái Nguyên) 53,6 mm…; Linh Phú (Tuyên Quang) 19,8 mm...

Cảnh báo trong khoảng từ 1 - 3 giờ tới, khu vực các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang và Phú Thọ tiếp tục có mưa với tổng lượng mưa phổ biến từ 30 – 60 mm, có nơi trên 60 mm.

Trong 6 giờ tới, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng vùng trũng có nguy cơ xảy ra tại một số nơi thuộc các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang và Phú Thọ đặc biệt tại các huyện:

Trong đó, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng vùng trũng cao tại các huyện của 2 tỉnh Thái Nguyên và Tuyên Quang.

Đối với tỉnh Thái Nguyên là các huyện: Định Hóa, PHú Lương, Đại Từ, Đồng Hỷ, thành phố Thái Nguyên. Đối với tỉnh Tuyên Quang là các huyện: Hàm Yên, Chiêm Hóa, Lâm Bình;

Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất trung bình tại tỉnh Thái Nguyên là các huyện: Võ Nhai, Phổ Yên, Phú Bình. Tỉnh Tuyên Quang là các huyện: Yên Sơn, Na Hang, Sơn Dương. Tỉnh Phú Thọ là các huyện: Đoan Hùng, Hạ Hòa, Thanh Ba, Cẩm Khê, Phú Ninh.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1

Huy An

Tìm kiếm:✨

  • Linh Phú, Thanh Định, Điềm Mặc, Hồ Núi Cốc, Lâm Bình, Tuyên Quang, Lũ quét, Võ Nhai, Sơn dương, Hạ Hòa, Na Hang, Đoan Hùng, Thanh Ba, Chiêm Hóa, Đồng Hỷ, Định Hóa, Thái Nguyên, Đại từ, Cẩm Khê, Hàm Yên