Wednesday, October 23, 2019

Báo Tổ Quốc: Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống và nghề thủ công truyền thống gắn với phát triển du lịch

Ngày 22/10, tại thành phố Sông Công (tỉnh Thái Nguyên) đã diễn ra Hội thảo với chủ đề 'Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống và nghề thủ công truyền thống gắn với phát triển du lịch tỉnh Thái Nguyên'.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Văn hóa, được chúng tôi tổng hợp từ báo Tổ Quốc, nguồn bài: http://toquoc.vn/bao-ton-va-phat-huy-gia-tri-van-hoa-truyen-thong-va-nghe-thu-cong-truyen-thong-gan-voi-phat-trien-du-lich-20191023151802812.htm

Toàn cảnh hội thảo.

Sự kiện do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên tổ chức. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi nội dung hoạt động triển khai thực hiện Đề án "Bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu só trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020.

Hội thảo có sự tham dự của các đại biểu đại diện lãnh đạo: Hội Di sản văn hóa Việt Nam; Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam; Cục Di sản Văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch); Viện Nghiên cứu phát triển Du lịch và các công ty lữ hành của nhiều tỉnh, thành phố trong nước.

Các tham luận và ý kiến đóng góp của các đại biểu tại hội thảo tập trung vào các nội dung chính, gồm: Thực trạng nhân lực và nhu cầu đào tạo, sử dụng nhân lực trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa của các dân tộc thiểu số; Đặc trưng làng nghề và nghề truyền thống trên địa bàn 05 huyện Định Hóa, Đồng Hỷ, Võ Nhai, Đại Từ, Phú Lương; Tiềm năng phát triển du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Cảnh quan văn hóa chè trong mối liên hệ với cảnh quan chè của khu vực châu Á; Chương trình mỗi xã một sản phẩm, tiềm năng phát triển hệ thống sản phẩm. Các tham luận đã làm nổi bật những tiềm năng thế mạnh và một số hạn chế, tồn tại trong công tác bảo tồn, phát triển du lịch Thái Nguyên.

Trên cơ sở các ý kiến và tham luận tại hội thảo, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Nguyên sẽ xây dựng báo cáo tham mưu với tỉnh trong việc hoạch định chính sách, bảo tồn bền vững giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số, từ đó chủ động hơn trong việc thu hút du khách đến với Thái Nguyên, sớm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng của tỉnh./.

Anh Vũ

Tìm kiếm:✨

  • Nghề thủ công, Sông Công, Đại từ, Cục Di sản Văn hóa, Hội văn nghệ dân gian việt nam, Võ Nhai, Chè, Làng nghề, Tham luận, Đồng Hỷ, Định Hóa, Thái Nguyên, Thể thao và Du lịch, Phú Lương, Dân tộc thiểu số, Bảo tồn, Bộ Văn Hóa, Làm nổi bật, Hội thảo, Lữ hành