Monday, October 28, 2019

Báo Tuyên Giáo: Thái Nguyên tổ chức hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho sinh viên

Ngày 25/10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên phối hợp với Ban Tuyên giáo Đảng ủy Đại học Thái Nguyên và Bộ môn Lý luận Chính trị, Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh (Đại học Thái Nguyên) tổ chức Hội nghị 'Thông tin về tình hình biển đảo thời gian gần đây' cho gần 1.000 sinh viên của Trường Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Thời sự, được chúng tôi tổng hợp từ báo Tuyên Giáo, nguồn bài: http://www.tuyengiao.vn/nhip-cau-tuyen-giao/tuyen-giao-cac-cap/thai-nguyen-to-chuc-hoi-nghi-tuyen-truyen-bien-dao-cho-sinh-vien-124928

Tại hội nghị, các em sinh viên đã được nghe báo cáo viên của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông tin về tình hình Biển đảo Việt Nam thời gian gần đây.

Cũng với nhưng thông tin được truyền đạt, sinh viên còn được cung cấp các tờ rơi, tài liệu tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Đây là hoạt động kịp thời, có ý nghĩa giúp cán bộ, giảng viên và sinh viên hiểu sâu hơn kiến thức về biển, đảo Việt Nam; khẳng định quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước ta kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, đồng thời giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Thầy cô giáo và sinh viên chụp ảnh lưu niệm sau buổi tuyên truyền.

Cùng với những thông tin về biển, đảo Tổ quốc, thông qua tuyên truyền, Ban tổ chức hội nghị còn nhấn mạnh tới nghĩa vụ và trách nhiệm của các em sinh viên, đó là: Ra sức học tập, rèn luyện; không mắc mưu của các thế lực phản động gây chia rẽ, mất đoàn kết, kích động biểu tình, bạo loạn, chống phá đường lối và sự lãnh đạo của Đảng. Đồng thời, không ngừng nâng cao cảnh giác, chủ động đấu tranh chống lại các luận điệu xuyên tạc, các thông tin xấu, độc, nhất là trên các trang mạng xã hội và Internet./.

Trần Thép
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên

Tìm kiếm:✨

  • Đại học kinh tế và quản trị kinh doanh, Biển đảo Việt Nam, Đại học thái nguyên, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Mắc mưu, Chống phá, Xuyên tạc, Thái Nguyên, Hiểu sâu, Phản động, Luận điệu, Báo cáo viên, Bạo loạn, Tờ rơi, Kích động, Toàn vẹn, Đảo, Chia rẽ, Chủ quyền, Truyền đạt