Saturday, November 2, 2019

Báo QĐND: Tôn vinh tinh hoa văn hóa các dân tộc Việt Nam

Từ ngày 1 đến 30-11, tại Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) diễn ra các hoạt động với chủ đề 'Đại đoàn kết tinh hoa văn hóa các dân tộc Việt Nam'.

Bài viết này thuộc danh mục:✅ Văn hóa, được chúng tôi tổng hợp từ báo QĐND, nguồn bài: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/doi-song-van-hoa/ton-vinh-tinh-hoa-van-hoa-cac-dan-toc-viet-nam-598822

Đây là chuỗi hoạt động giới thiệu dân ca, dân vũ, ẩm thực, sản vật phong phú của các dân tộc, qua đó thể hiện văn hóa, phong tục tập quán của đồng bào nhằm thu hút khách du lịch trong Tuần đại đoàn kết các dân tộc-Di sản văn hóa Việt Nam năm 2019.

Điểm mới trong các hoạt động diễn ra dịp này là được tổ chức theo cụm “Sắc hoa”, ở đó đồng bào các làng dân tộc gắn kết chung trong một không gian đa sắc, như: Cụm hoa tam giác mạch gắn với không gian văn hóa, biểu diễn nghệ thuật của các dân tộc Tày, Nùng (Thái Nguyên), Mông (Hà Giang); cụm hoa dã quỳ là phần trình diễn sắc màu văn hóa của đồng bào Dao (Ba Vì, Hà Nội) và đồng bào các tỉnh Tây Nguyên…

VIỆT LAM

Tìm kiếm:✨

  • Làng Văn hóa-Du, Đồng Mô, Dân tộc Việt Nam, Đại đoàn kết, Tinh hoa, Sơn Tây, Người Tày, Người Nùng, Phong tục tập quán, Sản vật, Không gian văn hóa, Tam giác, Ba Vì, Tôn vinh, Văn hóa Việt Nam, Dân ca, Đồng bào, Mông, Thái Nguyên, Hà Giang